Skuteczny Menedżer – Spójny Menedżer

Dlaczego Skuteczny Menedżer- Spójny Menedżer jest inny od powszechnie dostępnych programów zarządzania?

Bo opiera się o system umiejętności zarządczych połączony z wartościami, prawdą, sercem.
Połączenie obu tych sfer da Ci pełen obraz i pozwoli na swój własny rozwój, prowadzenie podwładnych i efektywne zarządzaniu w poszanowaniu Ciebie, tego Kim naprawdę jesteś jako dyrektor, prezes, szef.

 • Poznasz i będziesz uczestniczył w specjalnym kwestionariuszu – KOHERENCJA SERCA I UMYSŁU – PRAWDZIWA EFEKTYWNOŚĆ. Skuteczny Menedżer.
 • Dowiesz się, czym jest prawdziwa spójność menedżera  i jakie rezultaty przynosi w pracy i życiu osobistym.
 • Poznasz swoje własne talenty i cel swojej duszy. Dowiesz się, jak wykorzystać to najlepiej w swoim życiu.
 • Dowiesz się, dlaczego wiele narzędzi systemowych – motywacyjnych (systemy wynagradzania ocen, mechanizmy informacji wewnętrznej w firmie), działają słabiej niż tego oczekujesz.
 • Dowiesz się, jakie narzędzia zarządcze działają w prowadzeniu zespołów.
 • Dowiesz się, w jakim stopniu efektywność Twoich podwładnych zależy od Ciebie.

Program: 2 dni warsztatowe:

Praktyczne zadania, ćwiczenia biznesowe.
Test Koherencji serca.
Kwestionariusz Twojej wewnętrznej motywacji.
Medytacje w polu serca.
Ćwiczenia w rozwijaniu intuicji.

1 . Kim jesteś jako szef / przełożony:

 • Kim naprawdę jesteś jako przełożony – Matryca Tożsamości – ćwiczenie, które zmieni Twoje postrzeganie siebie i ruszy z posad stare.
 • Co to właściwie znaczy być spójnym menedżerem,człowiekiem?
 • 4 elementy spójności – jak wpływają na Twoją efektywność i skuteczność menedżerską?
 • Czym naprawdę kierujesz się w swojej pracy i jak to wpływa na efektywność firmy / zespołu?
  • Wartości deklarowane.
  • Wartości i zachowania przejawiane.
 • Koherencja umysłu i serca – jak działa w codziennej praktyce?
 • Jak zbadać swoja koherencję – TEST KOHERENCJI SERCA I UMYSŁU – Twoja efektywność życiowa.
 • Powołanie, zawód, praca? Po czym poznasz czy jesteś na swojej drodze?
 • Zasady szefowskie – czym są i jak Ci pomogą w efektywnej pracy?
 • Czym naprawdę są Twoje cele – czego brakuje w definicji celu SMART w firmach.
  • Ważność Twojej wewnętrznej intencji.
  • Czym jest Twój cel duszy? Po czym go rozpoznasz?
  • Czy Ty realizujesz swoje cele, czy cudze cele?
  • Cele wyższego rzędu – czym są, jak do nich dotrzeć, jak je realizować?

2. Jak podejmować właściwe decyzje w pracy i życiu:

 • Czym są decyzje w Twojej pracy i życiu?
 • Czy jesteś „związany” poprzednimi decyzjami?
 • Uczucia i logika w podejmowaniu decyzji?
  • Jak logika i przeszłe doświadczenie może być Twoim wrogiem.
  • Jak logika i doświadczenie może być Twoim sprzymierzeńcem.
  • Jak uczucia determinują słuszność decyzji?
  • 8 wskaźników, dzięki którym poznasz, że podjąłeś właściwa decyzję tzw. Decyzje z duszy.
 • Kiedy pora na zmiany decyzji?
 • GNIEW – jako wyzwalacz energii do podjęcia właściwych decyzji.

3. Jak motywować prawdziwie efektywnie:

 • Dlaczego wiele narzędzi motywacyjnych działa słabo w dłuższej perspektywie czasowej.
 • Mity motywacji – czyli nie zmienisz innych pod swoje potrzeby.
 • Czym są indywidualne, ukryte cele i motywy i jak wpływają na efekty pracy w organizacji?
 • Jak odkryć prawdziwe wewnętrzne motywacje pracowników?
 • Kluczowe narzędzia motywujące, które zadziałają kiedy połączysz rozum i serce – praktyczne ćwiczenia i narzędzia.
 • Jak rozmawiać z pracownikami, aby ich naprawdę motywować?
  • Rozmowy z umysłu – plusy i braki.
  • Rozmowy z serca i „czystej intencji”- dlaczego bardziej motywują i jak je prowadzić.

Skontaktuj się ze mną!

13 + 15 =