fbpx

Regulamin 艣wiadczenia us艂ug

Postanowienia og贸lne:

1. W艂a艣cicielem i administratorem serwisu internetowego www.joannagrabska.pl
www.joannagrabska.pl jest Joanna Grabska颅 prowadz膮ca dzia艂ano艣c gospdarcz膮 pod nazw膮:
Biznesz z Sercem聽 Joanna Grabska颅聽 z siedzib膮 , Ul. Legion贸w 113/1 , 81颅472 Gdynia,
NIP : 958颅085颅76颅37, REGON: 192660747 .
2. U偶ytkownicy przed rozpocz臋ciem korzystania z us艂ug serwisu s膮 zobowi膮zani zapozna膰 si臋
z niniejszym Regulaminem. Rozpocz臋cie korzystania z us艂ug oznacza akceptacj臋 postanowie艅 regulaminu.
3. Za po艣rednictwem serwisu mo偶liwe jest dokonanie zakupu us艂ug z zakresu szkole艅 i coachingu,
szkole艅, webinar贸w颅 on line, zakup 颅e-book贸w.
Regulaminowi podlegaj膮 wszystkie us艂ugi szkoleniowe i coachingowe 艣wiadczone w serwisie.
4. U偶ytkownicy zobowi膮zuj膮 si臋 do przestrzegania obowi膮zuj膮cego powszechnie prawa
oraz postanowie艅 niniejszego Regulaminu, od chwili rozpocz臋cia korzystania z serwisu. W ramach
korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze
bezprawnym, obra藕liwym, czy te偶 naruszaj膮cym dobra osobiste.

Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach

5. Uczestnicy wszystkich szkole艅 i coaching贸w, p艂atnych webinar贸w, p艂atnych publikacji
organizowanych lub wsp贸艂organizowanych przez Biznes Z sercem o艣wiadczaj膮, 偶e nie b臋d膮 ich
nagrywa膰, reprodukowa膰, utrwala膰 lub rozpowszechnia膰 w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materia艂y
szkoleniowe stanowi膮 w艂asno艣膰 intelektualn膮 ich tw贸rc贸w, s膮 chronione prawem autorskim
i udost臋pniane uczestnikom jedynie do u偶ytku prywatnego. Materia艂y szkoleniowe nie mog膮 by膰
sprzedawane, odsprzedawane lub udost臋pniane publicznie osobom nie bior膮cym udzia艂u
w szkoleniach lub coachingach. Biznes Z Sercem Joanna Grabska zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji
i obr贸bki film贸w wideo, nagra艅 audio, zdj臋膰, publikacji oraz jakichkolwiek innych materia艂贸w
zwi膮zanych z prowadzonymi przez ni膮 szkoleniami lub coachingami, z wy艂膮czeniem jakichkolwiek聽innych podmiot贸w.
6. Poprzez udzia艂 w szkoleniach lub coachingach Uczestnik otrzyma pewn膮 wiedz臋 obejmuj膮c膮
metodologi臋 dzia艂ania z zakresu tej dziedziny 偶ycia, kt贸rej dotyczy szkolenie. Informacje te zostan膮
r贸wnie偶 uwzgl臋dnione w materia艂ach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom
(publikacje,聽produkty edukacyjne etc.).
7. Osoby bior膮ce udzia艂 w szkoleniu lub coachingu o艣wiadczaj膮, 偶e nie b臋d膮 zg艂asza膰 jakichkolwiek
roszcze艅 w stosunku do szkole艅, coaching贸w, lub materia艂贸w z nich pochodz膮cych.
Postanowienie聽to nie dotyczy konsument贸w.
8. Biznes z Sercem Joanna Grabska聽, nie jest w 偶aden spos贸b odpowiedzialna
za nieupowa偶nione pos艂ugiwanie si臋 lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, tre艣ci publikacji, produkt贸w
edukacyjnych, danych pracownik贸w i trener贸w firmy przez osoby trzecie do ich w艂asnych cel贸w.
9. Uczestnicy szkole艅 i coaching贸w, webinar贸w w聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
o艣wiadczaj膮, i偶 rozumiej膮, 偶e nie zast臋puj膮 one psychoterapii, leczenia medycznego,
farmakologicznego i maj膮 charakter wy艂膮cznie edukacyjny.
10. Osoby decyduj膮ce si臋 na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach, i webinary聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
t a b臋d膮ce w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego,
farmakologicznego, lub cierpi膮ce na jakiekolwiek choroby, s膮 proszone o skonsultowanie si臋 ze swoim
lekarzem lub psychoterapeut膮 przed skorzystaniem z oferty聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
11. Uczestnicy, kt贸rzy uko艅czyli lat 13, lecz nie uko艅czyli 18 roku 偶ycia mog膮 wzi膮膰 udzia艂
w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
wy艂膮cznie za pisemn膮 zgod膮 swoich rodzic贸w lub opiekun贸w.

Zasady uczestnictwa w webinarach p艂atnych.

1. Uczestnik , kt贸ry op艂aci艂 dost臋p do p艂atnych webinar贸w, a nie skorzysta艂 z nich颅 nie przys艂uguje
zwrot poniesionych koszt贸w.
2.聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽 nie ponosi odpowiedzialno艣ci za problemy techniczne podczas webinar贸w, kt贸re
wynikaj膮 z przyczyn niezale偶nych od聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
3. Wszystkie p艂atne webinary sa nagrywane i uczestnicy maj膮 do nich nich dost臋p przez czas
okre艣lony w zasadach prowadzenia szkole艅 webinarowych.

Zawarcie i rozwi膮zanie umowy, zwroty:

15. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugBiznes z Sercem Joanna Grabska聽 mo偶e by膰 zawarta
poprzez zakup us艂ugi bezpo艣rednio przez portal, mo偶liwe jest r贸wnie偶 zg艂oszenie si臋
na szkolenie/coaching bezpo艣rednio w siedzibie Biznes z Sercem Joanna Grabska聽k oraz
za po艣rednictwem formularza zg艂oszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest
potwierdzenie przez serwis otrzymania zg艂oszenia i warunk贸w 艣wiadczenia us艂ugi oraz dokonanie
zap艂aty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwi膮zuj膮cym zap艂aty ceny, co
oznacza, 偶e w przypadku braku zap艂aty umowa ulega rozwi膮zaniu. W przypadku, gdy serwis
przewiduje ni偶sz膮 cen臋 szkolenia, pod warunkiem dokonania zap艂aty do okre艣lonego dnia, podstaw膮
do skorzystania z tak okre艣lonej ni偶szej ceny jest op艂acenie uczestnictwa w szkoleniu do up艂ywu
terminu ko艅cowego przedp艂aty okre艣lonego przez聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
16. P艂atno艣膰 za us艂ugi聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽 mo偶e by膰 dokonana w formie:
got贸wkowej bezpo艣rednio w siedzibie Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
kart膮 kredytow膮 lub debetow膮 online,聽przelewu z konta bankowego,聽przelewu internetowego, Przelewy 24,聽Pay pal
17. Je偶eli szkolenie nie odb臋dzie si臋 z winy聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽 rozliczenie
wp艂aconej na rzecz聽 Biznes z Sercem Joanna Grabska聽 W贸jcik nale偶no艣ci nast膮pi w trybie
okre艣lonym w pkt 20 niniejszego regulaminu.
18.聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽 聽i jej upowa偶nieni przedstawiciele mog膮 poprosi膰
uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieni臋dzy potr膮conych o warto艣膰 cz臋艣ciowego
udzia艂u w szkoleniu; kwota ta b臋dzie obliczona proporcjonalnie do planowanej d艂ugo艣ci szkolenia
i czasu, w kt贸rym Uczestnik bra艂 w szkoleniu udzia艂), w przypadku powtarzaj膮cego si臋 regularnie
nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczeg贸lno艣ci je艣li Uczestnik pozostaje
pod wp艂ywem alkoholu, narkotyk贸w, u偶ywa wobec prowadz膮cego lub innych Uczestnik贸w s艂贸w
powszechnie uznanych za obra藕liwe, zak艂贸ca przebieg wyst膮pie艅 prowadz膮cego lub innych os贸b
wypowiadaj膮cych si臋 podczas szkolenia i je艣li w konsekwencji zak艂贸ca to przebieg szkolenia
i oddzia艂uje negatywnie na proces szkolenia ca艂ej grupy. Je偶eli po zawarciu umowy i dokonaniu
zap艂aty oka偶e si臋, 偶e Uczestnik nie mo偶e wzi膮膰 udzia艂u w szkoleniu lub coachingu 鈥 wp艂acone 艣rodki
mo偶na wykorzysta膰 w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a tak偶e przenie艣膰 na inne
szkolenie lub coaching organizowane przez聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽 Zwrot
wp艂aconych pieni臋dzy nie jest mo偶liwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
19.聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽 zastrzega sobie prawo do odwo艂ania szkolenia lub
coachingu z przyczyn od niej niezale偶nych polegaj膮cych na chorobie lub wypadku losowym osoby,
kt贸ra mia艂a prowadzi膰 szkolenie, rezygnacji osoby prowadz膮cej szkolenie w czasie uniemo偶liwiaj膮cym
jej zast膮pienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w kt贸rym mia艂o si臋 odby膰 szkolenie, wyst膮pieniu
wypadk贸w losowych uniemo偶liwiaj膮cych korzystanie z lokalu, w kt贸rym mia艂o odby膰 si臋 szkolenie
(w szczeg贸lno艣ci po偶ar, zalanie, brak dostaw medi贸w, np. pr膮du etc.). W takim przypadku uczestnicy,
kt贸rzy dokonali wp艂aty, maj膮 mo偶liwo艣膰 wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego
szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieni臋dzy na inne szkolenie organizowane przez firm臋,
na zakup produkt贸w wideo na platformie聽 joannagrabska.pl uzyskania zwrotu wp艂aconych
艣rodk贸w . Osoby dokonuj膮ce zakupu us艂ug firmy聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
o艣wiadczaj膮, 偶e wyra偶aj膮 zgod臋 na przesy艂anie faktur i korekt faktur drog膮 elektroniczn膮. W zwi膮zku
z tym, osoby, kt贸re chc膮 uzyska膰 faktur臋 s膮 obowi膮zane do podania聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
聽adresu email do wysy艂ki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy
konsument贸w.
20. Zwrot nale偶no艣ci uiszczonych na rzecz Biznes z Sercem Joanna Grabska聽nast臋puje
po otrzymaniu przez Biznes z Sercem Joanna Grabska聽podpisanej przez osob臋, na kt贸rej
rzecz zwrot ma nast膮pi膰, korekty faktury (o ile sprzeda偶 by艂a dokumentowana faktur膮). Postanowienie
to nie dotyczy konsument贸w.

Tryb post臋powania reklamacyjnego:

21. W przypadku, gdy U偶ytkownik uwa偶a, 偶e spos贸b realizacji us艂ugi nie jest zgodny z umow膮 lub te偶
ma inne zastrze偶enia dotycz膮ce sposobu wykonania us艂ugi, ma on prawo do z艂o偶enia reklamacji.
22. Reklamacje nale偶y zg艂asza膰 w formie mailowej na adres: kontakt@joannagrabska.pl terminie 14 dni
od dnia wykonania us艂ugi lub te偶 od dnia, w kt贸rym zgodnie z umow膮 stron us艂uga mia艂a by膰
wykonana.
23. Reklamacja winna zawiera膰 oznaczenie klienta: imi臋 i nazwisko, dane szkolenia, kt贸rego dotyczy
umowa, oraz opis zastrze偶e艅 co do sposobu wykonania us艂ugi.
24. Reklamacje b臋d膮 rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie
do U偶ytkownika zostanie wys艂any email zwrotny zawieraj膮cy odpowied藕 na z艂o偶on膮 przez niego聽reklamacj臋.
25. W przypadku, gdy U偶ytkownik nie zgadza si臋 ze sposobem za艂atwienia jego reklamacji,
przys艂uguje mu prawo wniesienia pow贸dztwa do s膮du powszechnego.
26. Postanowienia pkt 21-颅25 nie maj膮 zastosowania do konsument贸w.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

27. W celu prawid艂owego i pe艂nego korzystania z serwisu, U偶ytkownicy powinni dysponowa膰:
a. urz膮dzeniem maj膮cym dost臋p do sieci Internet;
b. przegl膮dark膮 obs艂uguj膮c膮 pliki cookies.
28. Korzystanie ze us艂ug serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przegl膮darki internetowej
Chrome w wersji nie ni偶szej ni偶 25, Mozilla Firefox w wersji nie ni偶szej ni偶 24 lub Microsoft Internet
Explorer w wersji nie ni偶szej ni偶 7 lub innej, w kt贸rej poprawnie b臋dzie wy艣wietla艂 si臋 i dzia艂a艂 formularz聽zam贸wienia.
29. W przypadku, gdy U偶ytkownik zamierza dokona膰 zakupu us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 konieczne jest
dysponowanie przez niego dost臋pu do konta poczty elektronicznej.
30. W przypadku niespe艂niania przez komputer U偶ytkownika parametr贸w technicznych opisanych
powy偶ej, serwis lub poszczeg贸lne jego elementy mog膮 nie dzia艂a膰 prawid艂owo.

Postanowienia ko艅cowe:

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy
prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug
drog膮 elektroniczn膮 oraz inne odno艣ne przepisy prawa polskiego.
32. S膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygania ewentualnych spor贸w zwi膮zanych w wykonywaniem um贸w
zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest w艂a艣ciwy rzeczowo s膮d wed艂ug siedziby聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
聽Postanowienie to nie dotyczy konsument贸w.
33. Niniejszy regulamin stanowi integraln膮 cz臋艣膰 um贸w zawieranych za po艣rednictwem serwisu.
34. U偶ytkownika serwisu obowi膮zuje regulamin w brzmieniu okre艣lonym na stronie
, www.joanangrabska.pl Postanowienie to nie dotyczy konsument贸w.

Konsumenci wy艂膮czenia:

35. U偶ytkownikowi b臋d膮cemu konsumentem przys艂uguje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮
przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odst膮pienia od umowy
w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do z艂o偶enia o艣wiadczenia wystarczaj膮ce jest jego wys艂anie
przed up艂ywem 10 dni od zawarcia umowy. O艣wiadczenie o odst膮pieniu powinno by膰 z艂o偶one
na pi艣mie i wys艂ane na adres: i kontakt@joannagrabska.pl lub drog膮 pocztow膮 na adres聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
聽Ul. Legion贸w 113/1, 81颅472 Gdynia
Wz贸r o艣wiadczenia dost臋pny jest tutaj. Prawo do odst膮pienia od Umowy nie przys艂uguje
U偶ytkownikowi, je偶eli przed up艂ywem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgod臋 na rozpocz臋cie
艣wiadczenia us艂ugi przez聽Biznes z Sercem Joanna Grabska聽
36. W przypadku konsument贸w reklamacje mo偶na zg艂asza膰 w dowolnej formie, w szczeg贸lno艣ci
w formie ustnej, emailowej na adres: kontakt@joannagrabska.pl lub przesy艂aj膮c j膮 listem na adres Pro
Biznes z Sercem Joanna Grabska聽聽w terminie 14 dni od dnia wykonania us艂ugi lub te偶 od dnia,
w kt贸rym zgodnie z umow膮 stron us艂uga mia艂a by膰 wykonana. Reklamacja winna zawiera膰 oznaczenie
klienta (imi臋, nazwisko 鈥 tak by Biznes z Sercem Joanna Grabska聽 mog艂o zidentyfikowa膰
osob臋 sk艂adaj膮c膮 reklamacj臋) oraz opis zastrze偶e艅 co do sposobu wykonania us艂ugi. Reklamacje
b臋d膮 rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie U偶ytkownik
otrzyma odpowied藕 na z艂o偶on膮 przez niego reklamacj臋.
37. S膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygania ewentualnych spor贸w z U偶ytkownikiem b臋d膮cym
Konsumentem, a zwi膮zanych w wykonywaniem um贸w zawartych na podstawie niniejszego
Regulaminu, jest w艂a艣ciwy rzeczowo i miejscowo s膮d wed艂ug przepis贸w post臋powania cywilnego.
38. Konsument贸w obowi膮zuje regulamin w brzmieniu obowi膮zuj膮cym w dacie dokonywania zakupu
okre艣lonej us艂ugi.

Niniejszy regulamin obowi膮zuje od dnia 15.10.2015