Sesje Indywidualne 

Dla kogo  odpowiednie są sesje Indywidualne? 

Sesje indywidualne( w odróżnieniu od warsztatów grupowych) są rozwiązaniem dla osób, które potrzebują wyłącznego skupienia na ich sprawach, pogłębionej pracy, łączącej kilka metod, ( ustawienia hellingerowskie, technika uwalniania, indukcja i kasacja wzorców, dwupunkt, coaching, mentoring biznesowy) dla uzyskania  głębokich efektów zmiany. 

Kluczowe  i popularne tematy  do pracy w rÓżnych  rodzajach  sesji

Ja –  problemy osobiste, stres, depresja, wypalenie,  brak poczucia  wartości, zastój w życiu, poczucie blokad emocjonalnych, deficyty kobiecej/ męskiej  energii, brak sił, brak celów, 

Związki –  uwikłane i pogmatwane związkach, w obliczu decyzji o trwaniu, czy zakończeniu związku,  zdrady, zamrożenie i brak uczuć w relacjach, samotność w związku.

Biznes  z Sercem  ( więcej o ustawianiach biznesowych  firmowych tutaj ) firma nie rośnie mimo planów, inwestycji , podejmowanych zmian,  pieniądze wyciekają albo nie płyną, klienci nie płaca, pracownicy są zdemotywowani, odchodzą zbyt często, gry i rozgrywki w firmie, zamiast realnej pracy , brak zaufania w biznesie.  Praca z poziomu lęku, braku konkurowania, zamiast autentycznej, zdrowej realizacji  i spełnienia. 

Pieniądze- powtarzalne cykle przypływ – strata, długi, spadki, problemy z finansami, niesprawiedliwe wynagradzanie, sabotujące przekonania na temat dobrostanu finansowego. 

Sukces- zastój w karierze, brak celu życiowego, wypalenie, ” bycie na rozdrożu, lęk przed decyzją o zmianie, brak klarowności celu zawodowego, niepewność swoich kompetencji, nadmiarowego dawania siebie, poświęcania się w pracy  za bezcen, frustracje zawodowe.  

Rodzaje sesji
SYSTEM 6 TYGODNI TOTALNEJ TRANSFORMACJI, KTÓRY DA CI PEŁNE ROZWIĄZANIE TWOICH PROBLEMÓW- SPRAWDŹ, JAK MOŻE ZADZIAŁAĆ DLA CIEBIE
 

 

 

 

 

6 tygodniowy  system daje Ci pełne  rozwiązanie Twojej sprawy, bo :

 • wykorzystuje i łączy rozmaite metody duchowe, coachingowe,  emocjonalne, dzięki czemu działa na wszystkich poziomach – jednocześnie: duchowość, emocje, działania w tu i teraz, decyzje,
 • opiera się na 3 fazach – od głębokiej analizy, poprzez procesy transformacyjne, do kreacji i manifestacji nowej rzeczywistości ( tego nauczysz się praktycznie).
 • jest  osadzony w Czystej Intencji, co oznacza zawsze pracę dla Najwyższego Twojego Dobra.
Program  jest dla Ciebie, kiedy
 • Potrzebujesz bardzo głębokiej, kompleksowej i trwałej zmiany w KLUCZOWYCH OBSZARACH ŻYCIA, lub chcesz szczególnie popracować z jedną sferą swojego życia. 
 •  Jesteś zdecydowany/a  intensywnie pracować ze mną i samodzielnie w formule łączącej różne metody pracy. 
 • Masz pełną gotowość na głębokie, realne zmiany i decyzje w ważnych dla Ciebie kwestiach. 
 • Jesteś gotowa na systematyczną i monitorowaną pracę na wszystkich poziomach: duchowym, emocjonalnym,  logiczno- decyzyjnym. 
 • Potrzebujesz  indywidualnego podejścia, możliwości dodatkowych konsultacji pomiędzy sesjami, więcej  osobistej uwagi, mentoringu.
 • Chcesz wziąć 100 %  odpowiedzialności za swoje życie, co w nim jest, co w nim chcesz wykreować i chcesz w pełni podążać za swoimi wewnętrznym kompasem.

CO ZYSKASZ DZIĘKI DZIĘKI TEMU SYSTEMOWI PRACY 

1. Dogłębny, rzetelny wgląd w Twoje sprawy, poszukanie połączeń i kluczowych programów, które rzutują na wszelkie sfery Twojego życia. 

2.  Zrozumienie na duchowym poziomie swoich wzorców i schematów.

3. Rzetelną wspólną pracę nad uwolnieniem się ze wszelkiego typu uwikłań, programów, trudnych schematów.

4. Motywację i mobilizację do  pracy i działania w kierunku autentycznej, głębokiej, pełnej zmiany w kluczowych obszarach twojego życia.

Zmiany te zaczniesz rozpoznawać po  kreacjach i manifestacjach, których do tej pory  nie mogłaś osiągnąć.

5. A najważniejsze- odzyskasz w pełni to KIM JESTEŚ, I  ZACZNIESZ podejmować swoje decyzje z poziomu  pełni, szacunku do siebie, klarowności, dla Najwyższego Dobra, w Czystej Intencji,  ODWAŻNIE, w zaufaniu do siebie I TEGO KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ.

ZOBACZ , NA CZYM POLEGA I JAKIE KORZYŚCI  DAJE kompleksowe podejście do rozwiązania Twoich spraw, kliknij

Jak to wygląda  czasowo: 

 • W jednej sesji pracujemy co  najmniej 4, 5 godziny.  Czasem dłużej do 5,5  godzin.  Jesteś jedyną osobą w danym dniu, z która pracuję, co daje absolutny komfort pracy, spokój, i pełen czas dla Ciebie. 
 • Takich sesji jest od 4- do 8 – zależy od stopnia złożoności  Twoich spraw.
 • Pomiędzy sesjami  mamy telefoniczne sesje mentoringowe- do wykorzystania – 4 dodatkowe godziny w cyklu 6 tygodniowym. 
 • Otrzymujesz pakiet zadań i ćwiczeń do wykonania między sesjami.
 • Masz nielimitowany dostęp do pozostałych materiałów i kursów z mojej strony. 
 • W każdej sesji prowadzimy ( jeśli to konieczne)  ustawienia systemowe i / lub ustawienia poszczególnych aspektów. 
 • Pracujemy  Metodą 3U plus 100% w Czystym Świetle aby wyindukować te programy, oczyścić/  skasować  je i zrobić miejsce na świadome przyjęcie zdrowych wzorców. 
 • Pracujemy  metodami coachingowymi,  rozwijamy konkretne umiejętności  i kompetencje, aby  skonkretyzować oczekiwane efekty i przełożyć  głębokie zmiany na poziom  świadomych działań i decyzji. 

ZOBACZ, JAKIE EFEKTY UZYSKASZ, NA KAŻDYM ETAPIE PRACY W TYM SYSTEMIE

 

 

 

 

 

USTAWIENIE JEDNEGO LUB 2 TEMATÓW I ANALIZA DRZEWA RODZINNEGO - CZAS TRWANIA 1, 5 H

Tematy : Do wyboru przez Ciebie:  ja, związki, biznes, sukces, finanse. 

Dzięki jednorazowemu ustawieniu hellingerowskiemu, systemowemu, lub pracy z indukcją i kasacją programów w Czystym Świetle, Twoje problemy mogą znaleźć swoje rozwiązanie w tu i teraz. Często przejawia się to  pozytywną zmianą w relacjach, Twoim własnym zachowaniu, uzyskaniu jasności co dalej robić, jak działać, na co zwrócić szczególną uwagę. 

Przejawiać się  to może na przykład w takich zjawiskach: 

– Ktoś zmienił swój stosunek do Ciebie, relacja ” jakby znikąd uległa poprawie”. 

– Ty sam inaczej odczuwasz sytuacje, masz inny do nich stosunek, zyskujesz wewnętrzny spokój, wgląd  AHA!, 

– Sprawy zaczynają układać się lepiej, lżej, szybciej. 

– Nadarzają się  okazje i tzw. ” zbiegi okoliczności”. 

– Nabierasz pewności i odwagi do podjęcia  decyzji, których obawiałeś się  podejmować. 

Cena: 440 zł 

Jak przebiega  proces w czasie tej sesji: 

1. Przed sesją otrzymujesz ankietę systemu rodzinnego, w którym znajdują się dokładne pytania na temat Twojego rodu.  Dzięki temu, masz wgląd w możliwe rodowe przyczyny  Twoich problemów.

2. W trakcie sesji, jako wartość dodana, dokonujemy wspólnie, na dużym rysunku analizy drzewa rodzinnego. Analiza pokazuje w przejrzysty sposób  problemy i uwikłania, przeniesienia spraw z poprzednich pokoleń, które objawiają się jako Twoje problemy, powtarzające się niekorzystne sytuacje.  Może stanowić podstawę do dalszej pracy, także samodzielnej. 

Ustawienie sprawy prowadzimy na figurkach lub rekwizytach. Podczas sesji bezpośredniej w dużej 35 metrowej przestrzeni  gabinetowej.

 

Własna niemoc, brak decyzji, kręcenie się wkoło,brak celu życiowego, apatia, zmęczenie.
� Trudne relacje ( uwikłania, chłód emocjonalny, powtarzające się konflikty i schematy w relacjach).
� Sprawy firmowe- trudne relacje z pracownikami, schematy spadków sprzedaży , brak motywacji.
� Sprawy finansowe. Trudności w zarabianiu, cykl: zysk-strata-zysk.

4 godzinna sesja głębokiego przepracowania twojej sprawy

4   GODZINNE SESJE  jednorazowe- NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PRZEZ KLIENTÓW, podczas których łączymy metody w bardzo głębokich procesach. 

JAK PRZEBIEGA PROCES PODCZAS TEJ SESJI :

1. Przed tą sesję otrzymujesz przed sesją  2 ANKIETY – ANKIETĘ DRZEWA RODOWEGO, 

oraz ankietę dotyczącą Twoich kluczowych blokad, programów, wzorców , problemów które chcesz rozwiązać.

2. W tej sesji pracujemy kilkoma metodami ( ustawienia systemowe- konstelacje rodzinne,  dwupunkt, Indukcja i kasacja wzorców i programów, odkodowywanie starych wzorców, regres,  METODY COACHINGOWE, NLP)  i wchodzimy na bardzo głęboki poziom duchowy. Po to, aby otrzymać maksymalnie głęboki wgląd i znaleźć konkretne rozwiązania Twoich spraw. 

3. Podczas sesji  pracujemy dokładnie i dogłębnie z  kilkoma Twoimi istotnymi sprawami. 

4. Przeprowadzamy kilka ustawień ( np. z obok ustawienia systemowego, rodzinnego, przyglądamy się.

Na przykład

 • Jak się masz ze swoja Duszą ( jako archetyp) – jest w Tobie, czy daleko? Jak  obecność Twojej Duszy w Tobie wpływa  na Twoją energię i stan emocjonalny, chęć do działania, itd.
 • Czy idziesz ku życiu, ku więcej : radości, miłości, dobrobytu? Czy idziesz ku śmierci, ku mniej wszystkiego? W czym to się konkretnie przejawia w Twoim życiu? Jakie wzorce za tym stoją?
 • Jak się masz  jako KOBIETA Z ENERGIĄ MĘSKĄ, i  JAKO MĘŻCZYZNA Z ENERGIĄ KOBIECĄ?
 • Jak się MASZ Z ENERGIĄ OBFITOŚCI I PIENIĄDZA?
 • JAK SIĘ MASZ Z TWOJA FIRMĄ ? Czy  zastępuje, przypomina  Ci kogoś/ coś? Czy może pełnić sprawnie swoją rolę firmy, czy też  jest jest elementem Twoich uwikłań i nie może funkcjonować tak jak powinna i przynosić należyte efekty?
 • I wiele innych potrzebnych  aspektów, w zależności od Twoich zgłaszanych spraw.

Dzięki temu  podejściu uzyskujesz szerszy, głębszy i kompleksowy wgląd w swoje sprawy.

5. Analizujemy dogłębnie (  na podstawie  wcześniej wypełnionych ankiet),  jakie ukryte programy  i wzorce domagają się uwolnienia.

 • Pracujemy  Metodą 3U plus 100% w Czystym Świetle aby wyindukować te programy, oczyścić/  skasować  je i zrobić miejsce na świadome przyjęcie zdrowych wzorców.
 • Pracujemy  metodami coachingowymi, aby  skonkretyzować oczekiwane efekty i przełożyć  głębokie zmiany na poziom  świadomych działań i decyzji.

6. Po tej sesji otrzymujesz dodatkowo  ode mnie zadania i ćwiczenia  do samodzielnego działania.

7. Po tej sesji możesz, w  jej ramach, kontaktować się mailem przez 1 miesiąc, kiedy masz jakieś konkretne pytania.

Cena: 998 zł

- PO JASNEJ STRONIE SWEJ MOCY STAŃ- Odczyt ZE ŹRÓDŁA Twojego pola infoRMACJI- sesja 1- 1,5 plus PDF- Y I NAGRANIA DO SAMODZIELNEJ PRACY 30 dni

Jesteś energią, informacją.  Masz swoje indywidualne pole, w którym zapisane są wszystkie informacje na Twój temat. Z tych i poprzednich wcieleń.

Ten wgląd ma na celu wzmocnienie i odkrycie Twojego prawdziwego potencjału, pokazanie Twoich punków oporu, uświadomienie Tobie możliwych ścieżek Twojego życia. 

To czego nie chcesz widzieć w sobie, co pochodzi z różnych źródeł, a w tu i teraz blokuje Cię.

Pokazuje programy, wzorce , uwikłania, trudne relacje, cele, talenty duszy. Sporo tego. Ze Źródła .

Ten wgląd jest po to,  aby podjąć swoje decyzje- na ile masz gotowość coś z tym zrobić, aby żyć w Swojej Najwyższej Jakości.

 Czytanie trwa ponad godzinę, nawet 1,5  można zadawać i nawet trzeba pytania.

 Cena  odczytu jest wraz z dostępem do panelu, w którym opracowałam specjalne ćwiczenia do pracy własnej na 30 dni zmiany.

Powiem wprost, samo odczyt dla odczytu  jest tylko zaspokojeniem ciekawości, co oczywiście też może być.

I porusza w polu wiele.

 Cały dokładny opis wraz z nagraniem wideo tutaj .

Natomiast dalej to jest już osobista odpowiedzialność i praca, i gotowość do zainwestowania czasu, aby rzeczywiście dokonały się transformacje dla Twojego Najwyższego Dobra.

Jakie korzyści uzyskasz z czytania Twojego pola:

 •  Poznasz swoje kluczowe talenty , których być może nie wykorzystujesz, robisz rzeczy zupełnie NIE W SWOJEJ WIBRACJI  i otrzymasz wskazówki, co z tym zacząć robić.
 • Poznasz i odkryjesz  REINKARNACJE WCIELENIA,  z których popłyną wskazówki dla ciebie , co teraz robić inaczej na co zwrócić uwagę .  W jednej pracy  pokazuje si kilka wcieleń.
 • Poznasz swoje głębokie intencje do działań i relacji.
 • Poznasz i nazwiemy twoje kluczowe wzorce, blokady, które Cię zatrzymują w miejscu.
 • Poznasz schematy swoich relacji.
 • Poznasz programy oporowe.

Panel ułożyłam w moim systemie pracy z klientami – 3u – ujrzyj, uszanuj uwolnij.

Dlatego panel zaczyna się od ćwiczenia na identyfikacje prawdziwych intencji i oczyszczenie, aby Toja intencja była tylko intencją bycia w głębokiej harmonii i wykorzystania swojego najwyższego potencjału.

 Potem praca z oporem i symptomami oporu. Tam daję ćwiczenie na rozpuszczeni oporu i kwestionariusz kodów walki ucieczki, czyli takich programów, które są nadprogramami strażnikami.

Jeszcze przyglądamy się mechanizmom manipulacji, wraz z ćwiczeniami na zniwelowanie tych mechanizmów w sobie.

I daję  Tobie tutaj  olbrzymią wartość-  Potężnie transformujący i budzący materiał:

JAK odkodować swoje talenty i zrobić z nich użytek.

To pozytywny bardzo proces, gdzie poznajesz swoje talenty, programy sabotujące. Tam dostajesz pełen proces, zabieg energetyczny, na zdrowe podejście do swoich talentów i odwagę, aby z nich korzystać w pełni.

Dostajesz też nagranie , jak pracować Metoda 3u – , identyfikować i uwalniać emocje, wzorce samodzielnie.

I mam tam jeszcze 2 medytacje z podkładem binauralnym. Medytacja jestem, abyś wzmocniła swoje wewnętrzne Ja. I medytacja Ruch do Życia w pełni.

A i tak zapraszam do konstruowania własnych medytacji.

I propozycje ćwiczeń na 30 dni, aby wsparły Cie w kreowaniu rzeczywistość na twoich zasadach płynących prosto z Czystej Intencji. Inna jakość życia :).

 

Jak przebiega sesja : 

Prowadzę ja na skype, lub przez tel. – NAGRYWAMY JĄ. 

Przed sesją przygotuj sobie swoje pytania, oraz przygotuj sobie swoją intencję do tego wglądu i odczytu.

W czasie sesji, dobrze, aby nic nie zakłócało nam spokoju.

Intencją mojej pracy jest- Najwyższe Dobro.

 

Po sesji :

OTRZYMUJESZ ODE MNIE KOMPLET  materiałów do samodzielnej pracy na 30 kolejnych dni.

Te bogate materiały w sposób systemowy i uporządkowany prowadzą Cię ku samodzielnemu zwolnieniu swoich blokad i adaptacji – zdrowych wzorców, po aby zmienić SWOJĄ SYGNATURĘ ENERGETYCZNĄ, emanować innymi częstotliwościami i  kreować szczęśliwe i pełne swoje życie w dobrostanie. 

 Co tam dla siebie znajdziesz , w punktach : 

 1.  Proces oczyszczania własnych  intencji – identyfikacja błędów intencyjnych.
  2. Proces na oczyszczenie Intencji do Poziomu Czystej Intencji.
  3. Ćwiczenie na identyfikacje kodów walki i Ucieczki w Tobie.
  4. Ćwiczenie na  identyfikację  rozpraszanie własnego oporu, i autosabotażu.  Ustawienie  z oporem.
  5. Mechanizmy manipulacji – jak rozpoznać, jak oczyścić.
  6. Metoda 3u- nagranie, jak samodzielnie z tym pracować.  Jak uwalniać trudne emocje.
  7. Cenny ponad  1,5 godzinny  materiał dotyczący inwentarza Twoich talentów, i  proces odblokowania swoich talentów, programowania pewności siebie w wykorzystaniu swoich talentów.
  8.Medytacje – JA JESTEM  w Czystym Świetle.  Traktować, jako pełen proces energetyczny.
  9. MEDYTACJA- Ruch ku .
  10.Afirmacje- jak konstruować.
  11. Wskazówki do samodzielnych ćwiczeń.

 

Napisz do mnie na kontakt@joannagrabska.pl,  jeżeli chcesz skorzystać z tego typu sesji.

Uwaga- jeżeli decydujesz się na  6 tygodniowy SYSTEM GŁĘBOKIEJ ZMIANY  ( zielona zakładka), to  odczyt jest wliczony w cenę.

Jeżeli do 30 dni po odczycie decydujesz się na 6 tygodniowy system głębokiej zmiany, to przy cenie uwzględniam już ten wgląd. Czyli cena do 30 dni jest pomniejszona o te 800 zł. Ta propozycja ważna jest do końca sierpnia 2019.  Dla odczytów zrobionych do 31.08. 2019 

 

Cena:  800 ZŁ

Jeśli potrzebujesz 30 minutowej konsultacji wstępnej ze swoim problemem to zapraszam.  Konsultacja  kosztuje 80 zł.  Kiedy zdecydujesz się  na sesje po konsultacji, wtedy od ceny sesji odejmuję  40 zł. 

Formularz kontaktowy, napisz.

2 + 15 =