Sesje Indywidualne 

Dla kogo  odpowiednie są sesje Indywidualne? 

Sesje indywidualne( w odróżnieniu od warsztatów grupowych) są rozwiązaniem dla osób, które potrzebują wyłącznego skupienia na ich sprawach, pogłębionej pracy, łączącej kilka metod, ( ustawienia hellingerowskie, technika uwalniania, indukcja i kasacja wzorców, dwupunkt, coaching, mentoring biznesowy) dla uzyskania  głębokich efektów zmiany. 

Kluczowe  i popularne tematy  do pracy w rÓżnych  rodzajach  sesji

Ja –  problemy osobiste, stres, depresja, wypalenie,  brak poczucia  wartości, zastój w życiu, poczucie blokad emocjonalnych, deficyty kobiecej/ męskiej  energii, brak sił, brak celów, 

Związki –  uwikłane i pogmatwane związkach, w obliczu decyzji o trwaniu, czy zakończeniu związku,  zdrady, zamrożenie i brak uczuć w relacjach, samotność w związku.

Biznes  z Sercem  ( więcej o ustawianiach biznesowych  firmowych tutaj ) firma nie rośnie mimo planów, inwestycji , podejmowanych zmian,  pieniądze wyciekają albo nie płyną, klienci nie płaca, pracownicy są zdemotywowani, odchodzą zbyt często, gry i rozgrywki w firmie, zamiast realnej pracy , brak zaufania w biznesie.  Praca z poziomu lęku, braku konkurowania, zamiast autentycznej, zdrowej realizacji  i spełnienia. 

Pieniądze- powtarzalne cykle przypływ – strata, długi, spadki, problemy z finansami, niesprawiedliwe wynagradzanie, sabotujące przekonania na temat dobrostanu finansowego. 

Sukces- zastój w karierze, brak celu życiowego, wypalenie, ” bycie na rozdrożu, lęk przed decyzją o zmianie, brak klarowności celu zawodowego, niepewność swoich kompetencji, nadmiarowego dawania siebie, poświęcania się w pracy  za bezcen, frustracje zawodowe.  

Rodzaje sesji
SYSTEM 6 TYGODNI TOTALNEJ TRANSFORMACJI, KTÓRY DA CI PEŁNE ROZWIĄZANIE TWOICH PROBLEMÓW- SPRAWDŹ, JAK MOŻE ZADZIAŁAĆ DLA CIEBIE
 

 

 

 

 

6 tygodniowy  system daje Ci pełne  rozwiązanie Twojej sprawy, bo :

 • wykorzystuje i łączy rozmaite metody duchowe, coachingowe,  emocjonalne, dzięki czemu działa na wszystkich poziomach – jednocześnie: duchowość, emocje, działania w tu i teraz, decyzje,
 • opiera się na 3 fazach – od głębokiej analizy, poprzez procesy transformacyjne, do kreacji i manifestacji nowej rzeczywistości ( tego nauczysz się praktycznie).
 • jest  osadzony w Czystej Intencji, co oznacza zawsze pracę dla Najwyższego Twojego Dobra.
Program  jest dla Ciebie, kiedy
 • Potrzebujesz bardzo głębokiej, kompleksowej i trwałej zmiany w KLUCZOWYCH OBSZARACH ŻYCIA, lub chcesz szczególnie popracować z jedną sferą swojego życia. 
 •  Jesteś zdecydowany/a  intensywnie pracować ze mną i samodzielnie w formule łączącej różne metody pracy. 
 • Masz pełną gotowość na głębokie, realne zmiany i decyzje w ważnych dla Ciebie kwestiach. 
 • Jesteś gotowa na systematyczną i monitorowaną pracę na wszystkich poziomach: duchowym, emocjonalnym,  logiczno- decyzyjnym. 
 • Potrzebujesz  indywidualnego podejścia, możliwości dodatkowych konsultacji pomiędzy sesjami, więcej  osobistej uwagi, mentoringu.
 • Chcesz wziąć 100 %  odpowiedzialności za swoje życie, co w nim jest, co w nim chcesz wykreować i chcesz w pełni podążać za swoimi wewnętrznym kompasem.

CO ZYSKASZ DZIĘKI DZIĘKI TEMU SYSTEMOWI PRACY 

1. Dogłębny, rzetelny wgląd w Twoje sprawy, poszukanie połączeń i kluczowych programów, które rzutują na wszelkie sfery Twojego życia. 

2.  Zrozumienie na duchowym poziomie swoich wzorców i schematów.

3. Rzetelną wspólną pracę nad uwolnieniem się ze wszelkiego typu uwikłań, programów, trudnych schematów.

4. Motywację i mobilizację do  pracy i działania w kierunku autentycznej, głębokiej, pełnej zmiany w kluczowych obszarach twojego życia.

Zmiany te zaczniesz rozpoznawać po  kreacjach i manifestacjach, których do tej pory  nie mogłaś osiągnąć.

5. A najważniejsze- odzyskasz w pełni to KIM JESTEŚ, I  ZACZNIESZ podejmować swoje decyzje z poziomu  pełni, szacunku do siebie, klarowności, dla Najwyższego Dobra, w Czystej Intencji,  ODWAŻNIE, w zaufaniu do siebie I TEGO KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ.

ZOBACZ , NA CZYM POLEGA I JAKIE KORZYŚCI  DAJE kompleksowe podejście do rozwiązania Twoich spraw, kliknij

Jak to wygląda  czasowo: 

 • W jednej sesji pracujemy co  najmniej 4, 5 godziny.  Czasem dłużej do 5,5  godzin.  Jesteś jedyną osobą w danym dniu, z która pracuję, co daje absolutny komfort pracy, spokój, i pełen czas dla Ciebie. 
 • Takich sesji jest od 4- do 8 – zależy od stopnia złożoności  Twoich spraw.
 • Pomiędzy sesjami  mamy telefoniczne sesje mentoringowe- do wykorzystania – 4 dodatkowe godziny w cyklu 6 tygodniowym. 
 • Otrzymujesz pakiet zadań i ćwiczeń do wykonania między sesjami.
 • Masz nielimitowany dostęp do pozostałych materiałów i kursów z mojej strony. 
 • W każdej sesji prowadzimy ( jeśli to konieczne)  ustawienia systemowe i / lub ustawienia poszczególnych aspektów. 
 • Pracujemy  Metodą 3U plus 100% w Czystym Świetle aby wyindukować te programy, oczyścić/  skasować  je i zrobić miejsce na świadome przyjęcie zdrowych wzorców. 
 • Pracujemy  metodami coachingowymi,  rozwijamy konkretne umiejętności  i kompetencje, aby  skonkretyzować oczekiwane efekty i przełożyć  głębokie zmiany na poziom  świadomych działań i decyzji. 

ZOBACZ, JAKIE EFEKTY UZYSKASZ, NA KAŻDYM ETAPIE PRACY W TYM SYSTEMIE

 

 

 

 

 

USTAWIENIE JEDNEGO LUB 2 TEMATÓW I ANALIZA DRZEWA RODZINNEGO - CZAS TRWANIA 1, 5 H

Tematy : Do wyboru przez Ciebie:  ja, związki, biznes, sukces, finanse. 

Dzięki jednorazowemu ustawieniu hellingerowskiemu, systemowemu, lub pracy z indukcją i kasacją programów w Czystym Świetle, Twoje problemy mogą znaleźć swoje rozwiązanie w tu i teraz. Często przejawia się to  pozytywną zmianą w relacjach, Twoim własnym zachowaniu, uzyskaniu jasności co dalej robić, jak działać, na co zwrócić szczególną uwagę. 

Przejawiać się  to może na przykład w takich zjawiskach: 

– Ktoś zmienił swój stosunek do Ciebie, relacja ” jakby znikąd uległa poprawie”. 

– Ty sam inaczej odczuwasz sytuacje, masz inny do nich stosunek, zyskujesz wewnętrzny spokój, wgląd  AHA!, 

– Sprawy zaczynają układać się lepiej, lżej, szybciej. 

– Nadarzają się  okazje i tzw. ” zbiegi okoliczności”. 

– Nabierasz pewności i odwagi do podjęcia  decyzji, których obawiałeś się  podejmować. 

Cena: 440 zł 

Jak przebiega  proces w czasie tej sesji: 

1. Przed sesją otrzymujesz ankietę systemu rodzinnego, w którym znajdują się dokładne pytania na temat Twojego rodu.  Dzięki temu, masz wgląd w możliwe rodowe przyczyny  Twoich problemów.

2. W trakcie sesji, jako wartość dodana, dokonujemy wspólnie, na dużym rysunku analizy drzewa rodzinnego. Analiza pokazuje w przejrzysty sposób  problemy i uwikłania, przeniesienia spraw z poprzednich pokoleń, które objawiają się jako Twoje problemy, powtarzające się niekorzystne sytuacje.  Może stanowić podstawę do dalszej pracy, także samodzielnej. 

Ustawienie sprawy prowadzimy na figurkach lub rekwizytach. Podczas sesji bezpośredniej w dużej 35 metrowej przestrzeni  gabinetowej.

 

Własna niemoc, brak decyzji, kręcenie się wkoło,brak celu życiowego, apatia, zmęczenie.
� Trudne relacje ( uwikłania, chłód emocjonalny, powtarzające się konflikty i schematy w relacjach).
� Sprawy firmowe- trudne relacje z pracownikami, schematy spadków sprzedaży , brak motywacji.
� Sprawy finansowe. Trudności w zarabianiu, cykl: zysk-strata-zysk.

4 godzinna sesja głębokiego przepracowania twojej sprawy

4   GODZINNE SESJE  jednorazowe- NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PRZEZ KLIENTÓW, podczas których łączymy metody w bardzo głębokich procesach. 

JAK PRZEBIEGA PROCES PODCZAS TEJ SESJI :

1. Przed tą sesję otrzymujesz przed sesją  2 ANKIETY – ANKIETĘ DRZEWA RODOWEGO, 

oraz ankietę dotyczącą Twoich kluczowych blokad, programów, wzorców , problemów które chcesz rozwiązać.

2. W tej sesji pracujemy kilkoma metodami ( ustawienia systemowe- konstelacje rodzinne,  dwupunkt, Indukcja i kasacja wzorców i programów, odkodowywanie starych wzorców, regres,  METODY COACHINGOWE, NLP)  i wchodzimy na bardzo głęboki poziom duchowy. Po to, aby otrzymać maksymalnie głęboki wgląd i znaleźć konkretne rozwiązania Twoich spraw. 

3. Podczas sesji  pracujemy dokładnie i dogłębnie z  kilkoma Twoimi istotnymi sprawami. 

4. Przeprowadzamy kilka ustawień ( np. z obok ustawienia systemowego, rodzinnego, przyglądamy się.

Na przykład

 • Jak się masz ze swoja Duszą ( jako archetyp) – jest w Tobie, czy daleko? Jak  obecność Twojej Duszy w Tobie wpływa  na Twoją energię i stan emocjonalny, chęć do działania, itd.
 • Czy idziesz ku życiu, ku więcej : radości, miłości, dobrobytu? Czy idziesz ku śmierci, ku mniej wszystkiego? W czym to się konkretnie przejawia w Twoim życiu? Jakie wzorce za tym stoją?
 • Jak się masz  jako KOBIETA Z ENERGIĄ MĘSKĄ, i  JAKO MĘŻCZYZNA Z ENERGIĄ KOBIECĄ?
 • Jak się MASZ Z ENERGIĄ OBFITOŚCI I PIENIĄDZA?
 • JAK SIĘ MASZ Z TWOJA FIRMĄ ? Czy  zastępuje, przypomina  Ci kogoś/ coś? Czy może pełnić sprawnie swoją rolę firmy, czy też  jest jest elementem Twoich uwikłań i nie może funkcjonować tak jak powinna i przynosić należyte efekty?
 • I wiele innych potrzebnych  aspektów, w zależności od Twoich zgłaszanych spraw.

Dzięki temu  podejściu uzyskujesz szerszy, głębszy i kompleksowy wgląd w swoje sprawy.

5. Analizujemy dogłębnie (  na podstawie  wcześniej wypełnionych ankiet),  jakie ukryte programy  i wzorce domagają się uwolnienia.

 • Pracujemy  Metodą 3U plus 100% w Czystym Świetle aby wyindukować te programy, oczyścić/  skasować  je i zrobić miejsce na świadome przyjęcie zdrowych wzorców.
 • Pracujemy  metodami coachingowymi, aby  skonkretyzować oczekiwane efekty i przełożyć  głębokie zmiany na poziom  świadomych działań i decyzji.

6. Po tej sesji otrzymujesz dodatkowo  ode mnie zadania i ćwiczenia  do samodzielnego działania.

7. Po tej sesji możesz, w  jej ramach, kontaktować się mailem przez 1 miesiąc, kiedy masz jakieś konkretne pytania.

Cena: 998 zł

- PO JASNEJ STRONIE SWEJ MOCY STAŃ- Odczyt ZE ŹRÓDŁA Twojego pola infoRMACJI- sesja 1- 1,5 plus PDF- Y I NAGRANIA DO SAMODZIELNEJ PRACY 30 dni

Jesteś energią, informacją.  Masz swoje indywidualne pole, w którym zapisane są wszystkie informacje na Twój temat. Z tych i poprzednich wcieleń.

Ten wgląd ma na celu wzmocnienie i odkrycie Twojego prawdziwego potencjału, pokazanie Twoich punków oporu, uświadomienie Tobie możliwych ścieżek Twojego życia. 

To czego nie chcesz widzieć w sobie, co pochodzi z różnych źródeł, a w tu i teraz blokuje Cię.

Pokazuje programy, wzorce , uwikłania, trudne relacje, cele, talenty duszy. Sporo tego. Ze Źródła .

Ten wgląd jest po to,  aby podjąć swoje decyzje- na ile masz gotowość coś z tym zrobić, aby żyć w Swojej Najwyższej Jakości.

 Czytanie trwa ponad godzinę, nawet 1,5  można zadawać i nawet trzeba pytania.

 Cena  odczytu jest wraz z dostępem do panelu, w którym opracowałam specjalne ćwiczenia do pracy własnej na 30 dni zmiany.

Powiem wprost, samo odczyt dla odczytu  jest tylko zaspokojeniem ciekawości, co oczywiście też może być.

I porusza w polu wiele.

Natomiast dalej to jest już osobista odpowiedzialność i praca, i gotowość do zainwestowania czasu, aby rzeczywiście dokonały się transformacje dla Twojego Najwyższego Dobra.

Jakie korzyści uzyskasz z czytania Twojego pola:

 •  Poznasz swoje kluczowe talenty , których być może nie wykorzystujesz, robisz rzeczy zupełnie NIE W SWOJEJ WIBRACJI  i otrzymasz wskazówki, co z tym zacząć robić.
 • Poznasz i odkryjesz  REINKARNACJE WCIELENIA,  z których popłyną wskazówki dla ciebie , co teraz robić inaczej na co zwrócić uwagę .  W jednej pracy  pokazuje si kilka wcieleń.
 • Poznasz swoje głębokie intencje do działań i relacji.
 • Poznasz i nazwiemy twoje kluczowe wzorce, blokady, które Cię zatrzymują w miejscu.
 • Poznasz schematy swoich relacji.
 • Poznasz programy oporowe.

Panel ułożyłam w moim systemie pracy z klientami – 3u – ujrzyj, uszanuj uwolnij.

Dlatego panel zaczyna się od ćwiczenia na identyfikacje prawdziwych intencji i oczyszczenie, aby Toja intencja była tylko intencją bycia w głębokiej harmonii i wykorzystania swojego najwyższego potencjału.

 Potem praca z oporem i symptomami oporu. Tam daję ćwiczenie na rozpuszczeni oporu i kwestionariusz kodów walki ucieczki, czyli takich programów, które są nadprogramami strażnikami.

Jeszcze przyglądamy się mechanizmom manipulacji, wraz z ćwiczeniami na zniwelowanie tych mechanizmów w sobie.

I daję  Tobie tutaj  olbrzymią wartość-  Potężnie transformujący i budzący materiał:

JAK odkodować swoje talenty i zrobić z nich użytek.

To pozytywny bardzo proces, gdzie poznajesz swoje talenty, programy sabotujące. Tam dostajesz pełen proces, zabieg energetyczny, na zdrowe podejście do swoich talentów i odwagę, aby z nich korzystać w pełni.

Dostajesz też nagranie , jak pracować Metoda 3u – , identyfikować i uwalniać emocje, wzorce samodzielnie.

I mam tam jeszcze 2 medytacje z podkładem binauralnym. Medytacja jestem, abyś wzmocniła swoje wewnętrzne Ja. I medytacja Ruch do Życia w pełni.

A i tak zapraszam do konstruowania własnych medytacji.

I propozycje ćwiczeń na 30 dni, aby wsparły Cie w kreowaniu rzeczywistość na twoich zasadach płynących prosto z Czystej Intencji. Inna jakość życia :).

 

Jak przebiega sesja : 

Prowadzę ja na skype, lub przez tel. – NAGRYWAMY JĄ. 

Przed sesją przygotuj sobie swoje pytania, oraz przygotuj sobie swoją intencję do tego wglądu i odczytu.

W czasie sesji, dobrze, aby nic nie zakłócało nam spokoju.

Intencją mojej pracy jest- Najwyższe Dobro.

 

Po sesji :

OTRZYMUJESZ ODE MNIE KOMPLET  materiałów do samodzielnej pracy na 30 kolejnych dni.

Te bogate materiały w sposób systemowy i uporządkowany prowadzą Cię ku samodzielnemu zwolnieniu swoich blokad i adaptacji – zdrowych wzorców, po aby zmienić SWOJĄ SYGNATURĘ ENERGETYCZNĄ, emanować innymi częstotliwościami i  kreować szczęśliwe i pełne swoje życie w dobrostanie. 

 Co tam dla siebie znajdziesz , w punktach : 

 1.  Proces oczyszczania własnych  intencji – identyfikacja błędów intencyjnych.
  2. Proces na oczyszczenie Intencji do Poziomu Czystej Intencji.
  3. Ćwiczenie na identyfikacje kodów walki i Ucieczki w Tobie.
  4. Ćwiczenie na  identyfikację  rozpraszanie własnego oporu, i autosabotażu.  Ustawienie  z oporem.
  5. Mechanizmy manipulacji – jak rozpoznać, jak oczyścić.
  6. Metoda 3u- nagranie, jak samodzielnie z tym pracować.  Jak uwalniać trudne emocje.
  7. Cenny ponad  1,5 godzinny  materiał dotyczący inwentarza Twoich talentów, i  proces odblokowania swoich talentów, programowania pewności siebie w wykorzystaniu swoich talentów.
  8.Medytacje – JA JESTEM  w Czystym Świetle.  Traktować, jako pełen proces energetyczny.
  9. MEDYTACJA- Ruch ku .
  10.Afirmacje- jak konstruować.
  11. Wskazówki do samodzielnych ćwiczeń.

 

Napisz do mnie na kontakt@joannagrabska.pl,  jeżeli chcesz skorzystać z tego typu sesji.

Uwaga- jeżeli decydujesz się na  6 tygodniowy SYSTEM GŁĘBOKIEJ ZMIANY  ( zielona zakładka), to  odczyt jest wliczony w cenę.

Jeżeli do 30 dni po odczycie decydujesz się na 6 tygodniowy system głębokiej zmiany, to przy cenie uwzględniam już ten wgląd. Czyli cena do 30 dni jest pomniejszona o te 800 zł. Ta propozycja ważna jest do końca sierpnia 2019.  Dla odczytów zrobionych do 31.08. 2019 

 

Cena:  800 ZŁ

Formularz kontaktowy, napisz, jeżeli chcesz porozmawiać o możliwych rozwiązaniach twoich spraw

4 + 11 =